مراجعین محترم می توانند لیست تمامی خدماتی که در مرکز سونوگرافی و رادیولوژی دکتر سید محمد جعفری  انجام می پذیرد را در ادامه مطالعه نمایند.

لازم به ذکر است که این مرکز با رادیولوژیست خانم نیز همکاری می نماید.

لیست برخی از خدمات مرکز سونوگرافی و رادیولوژی دکترجعفری :

سونوگرافی

رادیولوژی