دکتر سید محمد جعفری

دکتر سید محمد جعفری

|متخصص سونوگرافی ، رادیولوژی |
دکتر سید محمد جعفری متولد سال ۱۳۵۹ در استان همدان دوران پزشکی عمومی و تخصص خود را در دانشگاه علوم پزشکی تهران گذراند. وی به مدت ۵ سال در شهرستان پل دختر مشغول خدمت به مردم عزیزکشورمان شد و بعد گذراندن طرح در بیمارستان نفت و درمانگاه شهر ری مشغول به کار شد.
۱۰,۳۵۴
تعداد بیمار
۱۰
سال تجربه
۷
تعداد اتاق